---- DMC ----- E-ME ---- EMIS ---- B-OBEC ----

กลุ่มงานนโยบายและแผน

โครงการ/กิจกรรม ตาม 6 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 icon_new
โครงการ/กิจกรรม ตาม 6 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เอกสารชุดเต็ม icon_new
แผนยุทธศาสตร์ , สพฐ.
นโยบายสถานศึกษา 3D
มาตราฐาน สพป.
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ สพป.อบ.3 ปี 2554
การดำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ปี 2555
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 – 2558 4 ปี
นโยบาย สพฐ ปี 2557
แผนปฏิบัติการปี 2557 (ปรับไตรมาส 4)
นโยบาย สพฐ 58
แผนปฏิบัติการ สพฐ 58
แผนปฏิบัติการ  สพป.อบ.3 / 2558 Update icon_new
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2559_(ไตรมาสแรก)
แผนปฏิบัติการ_ปีงบประมาณ_2559_(ปรับไตรมาส_3-4) icon_new
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ARS 2559 icon_new
แผนขนาดเล็ก_2557-2559 icon_new
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความยั่งยืนสพป.อบ.3 icon_new

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

แบบฟอร์มประมาณราคา รร.ในฝัน
แนวทางการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
แบบฟอร์มขอสิ่งก่อสร้างทุกแบบ
นวทางการบริหารงบประมาณ 2557 (งบแปรญัตติ)
ราคากลางปี 2557
คุณลักษณะโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนและชุดฝึกทักษะฯ
คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มครุภัณฑ์
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง icon_new
คู่มือการวิเคราะห์และการจัดทำประมาณการ icon_new
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 icon_new

เพลงสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์อุบล 3

แนะนำศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23
mod_vvisit_counterYesterday43
mod_vvisit_counterThis week250
mod_vvisit_counterThis month1083
mod_vvisit_counterAll191426
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
เพลงสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์อุบล 3 PDF Print E-mail
administrator | Wednesday, 15 July 2015 03:37
เพลงสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์อุบล 3

Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 03:40
 
Page 2 of 2

รายการจัดสรรงบประมาณ

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

B-Plan
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
ประวัติและประสบการณ์

มาตราฐานครุภัณฑ์ พัฒนาวิชาการ / งานอาชีพ

รวมคู่มือต่าง ๆ

shopping-bag-green คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน
shopping-bag-green คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
shopping-bag-green คู่มือโปรแกรม EFA
shopping-bag-green การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2554
shopping-bag-green MOU ระหว่าง สพฐ.กับมหาดไทย
shopping-bag-green ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
shopping-bag-green คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2557 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
shopping-bag-green แนวทางการดำเนินงาน / คู่มือ (การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
shopping-bag-green
แนวทางการบริหารงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
shopping-bag-green การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการเขียนโครงการ
shopping-bag-green แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  2555 – 2558
shopping-bag-green มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
shopping-bag-green เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 icon_new

Who's Online

We have 1 guest online
logo footer   Powered by GaMo - All Rights Reserved