Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week63
mod_vvisit_counterLast week334
mod_vvisit_counterThis month764
mod_vvisit_counterLast month1808
mod_vvisit_counterAll days351810

We have: 9 guests online
Your IP: 54.145.51.250
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2017

Time

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร “วิชาแผนที่เข็มทิศ”

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (วิชาแผนที่เข็มทิศ)         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือ แต่เนื่องจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ยังขาดความรู้และทักษะทางการลูกเสือ จึงได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร โดยมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่เข็มทิศ ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงขอแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกเขต ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค  3 หลักสูตร วิชาแผนที่เข็มทิศ จำนวนเขตพื้นที่ละ 1 คนและตัวสำรอง ๑ คน โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทาง

อ่านเพิ่มเติม...

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมชำระเงินค่าสมัคร คนละ ๓,๐๐๐ บาท หรือโอนเงินค่าสมัครมาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ หรือทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

วัตถุประสงค์

          

           เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

          (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

          (3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

          (4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม

          (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

art-โครงสร้างสำนัก

โครงสร้างสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราขธานี เขต 3

 

boss2014

 

 

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี

ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

 

แนวปฎิบัติการตั้งหมู่ยุวกาชาด

แนวปฎิบัติการตั้งหมู่ยุวกาชาด