Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week56
mod_vvisit_counterLast week334
mod_vvisit_counterThis month757
mod_vvisit_counterLast month1808
mod_vvisit_counterAll days351803

We have: 2 guests online
Your IP: 54.145.51.250
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2017

Time

การฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสำรองช่อสะอาด

โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)กำหนดฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสำรองช่อสะอาด ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโปถัมภ์) ทั้งนี้ สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ กำหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.)ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและสำเนาเอกสารการโอนเงินชำระ ค่าลงทะเบียน จำนวน๔,๕๐๐ บาท ชื่อนายสมบัติ บุตรเพชร หมายเลขบัญชี ๓๒๒ – ๑ – ๒๔๕๓๐ – ๐ ธนาคารกรุงไทย สาขาสรรพสิทธิ์ และส่งใบสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงินไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
 

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๕๙

    ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเกียรติประวัติ แก่ยุวกาชาดที่ทำความดี เสียสละบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมและอุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ในสังกัด ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามเอกสารที่ส่งมานี้) ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

๑. ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนาเหล่าบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๒.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนาเหล่าบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ส่งใบสมัคร/สำเนาวุฒิบัตร พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๕-๓๑๗๕ ต่อ ๑๗ โทรสาร ๐-๓๘๕-๓๐๖๒

 

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๖ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖    ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสาธารณะภูหล่น  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ให้มารายงายตัวในวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.  ณ  ค่ายฝึกอบรมฯ  โดยแต่งกายชุดลูกเสือ และเตรียมสัมภาระ ดังนี้