Get Adobe Flash player
<< สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ >>

ผู้อำนวยการสำนัก

boss2014

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขต

พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

แบบฟอร์มต่างๆ(ลส.)

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week334
mod_vvisit_counterThis month769
mod_vvisit_counterLast month1808
mod_vvisit_counterAll days351815

We have: 14 guests online
Your IP: 54.145.51.250
 , 
Today: ธ.ค. 18, 2017

Time

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จะดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

 

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่กา่รฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่านภัยยาเสพติด จากเดิม ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นไร่หวานสนิทรีสอร์ท ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. รายละเอียดแผนที่การเดินทาง www.saburu2.org/education สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๓๖๓๕๘๖๑๒-๐๘๑๓๕๔๓๘๑๕ (รุจิกร)

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และสมาคมสโมสรลูกเสือชัยภูมิ จะดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ รุ่น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๑ รุ่นแทน และกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๒๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ เลขที่บัญชี 981-1-10338-0 ชื่อบัญชี นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ (รับสมัครจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.๐๘๑-๗๑๘๙๖๓๑, ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒ 

 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๒-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

 

เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม (ภาคเหนือ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดำกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรม ไม่เหมาะสม จึงขอเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้การฝึกอบรม จากเดิมเป็นค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย